หน้าแรก หลักสูตร ระเบียบการสมัคร บุคลากร ติดต่อเรา กิจกรรม สมัครเรียน
โครงการอบรมวิชาชีพช่างก่อสร้างในชุมชน (ช่างไม้) รุ่นที่1 โครงการอบรมวิชาชีพช่างก่อสร้างในชุมชน (ช่างไม้) รุ่นที่2
โครงการโรงเรียนคู่ขนาน สอนวิชาซ่อมคอมพิวเตอร์ โครงการโรงเรียนคู่ขนาน สอนวิชาทำขนม
โครงการวิสาหกิจชุมชน สอนวิชาทำขนม กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดวิสาหกิจชุมชน