1.ซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
2.เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
https://drive.google.com/file/d/1V88aSwFmxsSCS3O28xsUQqJsfeijRN7y/view?usp=drive_link
3. อาหารไทย
https://drive.google.com/file/d/1tFGgwbDzBkNhTcZTBpROlhkYwaqd9Nq0/view?usp=drive_link
4. เสื้อผ้าบุรุษ 1
https://drive.google.com/file/d/1W0wcRN5YlKCY2FC_bIrpApmZ5S6MreZ6/view?usp=drive_link
5. เสื้อผ้าสตรี 2
https://drive.google.com/file/d/1SNQuYuF_IDJwLivJNhJSGfty3juZPDHe/view?usp=drive_lin
6. ตัดผมสุภาพบุรุษ
https://drive.google.com/file/d/1kO9k1PHfWPLTB2azNcrGp_fgddRmSVFE/view?usp=drive_lin
7. ซอยผมสตรี
https://drive.google.com/file/d/1lmEDy68g0pdafgIrQU9Hbfm88A6LNYwH/view?usp=drive_link
8. แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ
https://drive.google.com/file/d/1znF4qC6uzrRMFn_aAO1GCEiA3cZWVxWp/view?usp=drive_link
9. งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม
https://drive.google.com/file/d/1fmeKALnErTXiAP1xvQj1cVGXyk7lB1mI/view?usp=sharin
10. การบริการความงาม ( 150 ชม.)
https://drive.google.com/file/d/17JyuzE_mj6egW-X7ul45lWQj0aJ_LQ2X/view?usp=sharing
11. อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช
https://drive.google.com/file/d/1oa6yOcBd8vSxRLipZl6L8FDLv8RhRiPw/view?usp=drive_link
12. เครื่องปรับอากาศ
https://drive.google.com/file/d/15ey7ykCmbADuespkVh8p5e_aGOSzLjX1/view?usp=drive_link
13. เครื่องดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (75 ชม.)
https://drive.google.com/file/d/12Q44vY3QPdGeSXIvprtNeiEza6lSNKCw/view?usp=share_link
14. ช่างซ่อมโทรทัศน์
https://drive.google.com/file/d/1wkFY8QoSnbMM173_Z1lBMtgidz3vghN-/view?usp=drive_link
15. ขนมอบ
https://drive.google.com/file/d/1tRJud8CzXYaqflPfmKV4hFP7MyZGtWfu/view?usp=drive_link
16. กางเกงสำเร็จรูประบบอุตสาหกรรม
https://drive.google.com/file/d/1cO39H6qQBk8p4MtDXXKYDWOHSiSNSwMo/view?usp=drive_link
17. ซอยผมสุภาพบุรุษ
https://drive.google.com/file/d/1_QRU8v0fgbZct0Nui8dUnoJLyIdqFeeg/view?usp=drive_link
18. ศิลปะการจัดดอกไม้
19. ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
https://drive.google.com/file/d/1YvgYbPO6VNO_6MvkYmqluguXG7WksAxc/view?usp=drive_link
20. การใช้งานโมบายเทคโนโลยี
https://drive.google.com/file/d/1njcXZsQsYA6Udnx_AwhZUs6pR_Pyvwiv/view?usp=drive_link
21. การนวดสวีดิช ( 150 ชม.)
https://drive.google.com/file/d/16O7Pcd-XPF3WCayvnYCk2L9USi153WRv/view?usp=sharing
22. โซล่าเซลล์ ( 90 ชม.)
https://drive.google.com/file/d/107M74M_2WommgpTr2tU0GwC5vs4zfF2Y/view?usp=share_link
23. เสื้อผ้าสำเร็จรูประบบอุตสาหกรรม
https://drive.google.com/file/d/1YD4_LNCsV4-6gOVxWx-LiMnFKX42yrSG/view?usp=drive_link
24. ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น
https://drive.google.com/file/d/1OvscWYbWxJ-cJpc_ZbpToUJEDGmB2pSp/view?usp=drive_link
25. คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
https://drive.google.com/file/d/1UddUrVSHwquUMoqWnJ_RbTMlzMYq6ct9/view?usp=drive_link
26. นวดไทยเพื่อสุขภาพ ( 150 ชม.)
https://drive.google.com/file/d/1jLXfa7YVGnWZVhoQh_EXVD-9pQulGkDl/view?usp=sharing
27. เครื่องเรือนห้องนั่งเล่น ( 100 ชม.)
https://drive.google.com/file/d/1pi5v8A9s2m0xAo68R1zu5dn8Pltqdn9V/view?usp=drive_link
28. ศิลปะการเต้น (Dancing art) (48 ชม.)
https://drive.google.com/file/d/1TVBJoBysBuHc0a_1vWRniJrifUQUBCqY/view?usp=share_link
29. ซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น
30. ตัดผมชายเบื้องต้น
https://drive.google.com/file/d/1CyB-4q33n6NZKlUKrEVKd6wbhHWz81m_/view?usp=share_link
31. การต่อขนตา (Eyelash Extension)
https://drive.google.com/file/d/1IcHz7sVNgcJvY1xzLKA5s0TQorOflwbO/view?usp=share_link
32. แต่งเล็บ
https://drive.google.com/file/d/1WE7du856RG2U8s3uqubM7KlXb4_ED1Rp/view?usp=share_link
33. การจัดดอกไม้สดเพื่องานอาชีพ
https://drive.google.com/file/d/19ojVkGk5bZH6Qk5N40iM7rhNrswgJ_dq/view?usp=drive_link
34. ซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า
https://drive.google.com/file/d/1zj6pp75E-TFWfQQGS6B3S1KZ3bGjLCDX/view?usp=share_link
35. ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
https://drive.google.com/file/d/1ViEdZ9TEZ42vW2_D1lqGcvqaySTetOay/view?usp=share_link
36. คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่ออาชีพ
https://drive.google.com/file/d/1ar_zNsd5itcc-nyQpyToq9U5zDmIM7d7/view?usp=share_link
37. งานบริการเครื่องปรับอากาศในที่พักอาศัย
https://drive.google.com/file/d/1kRyPvLzF-WKAV94HxMr31hL2PyPefbMB/view?usp=share_link
38. การซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
https://drive.google.com/file/d/1NcX23Ug8U-reecJtZELECQ1GoGmkA6kC/view?usp=share_link
38. เบเกอรี่เบื้องต้น
https://drive.google.com/file/d/1ExZD8l6Icag237_sZPZQuHomel39rdQM/view?usp=share_link
40. ช่างไม้ ( 30 ชม. )
41. นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ( 60 ชม. )
https://drive.google.com/file/d/1fdcGi_Nmnni0CvfC8Cs_jrTmUQSg160R/view?usp=sharing
 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright By Khlongtoei © 2010 All Rights Reserved.