หน้าแรก หลักสูตร ระเบียบการสมัคร บุคลากร ติดต่อเรา กิจกรรม สมัครเรียน
 
หลักสูตรที่เปิดสอน

ระยะเวลา
ฝึกอบรม

รอบที่เปิดสอน หมายเหตุ
เช้า บ่าย ค่ำ
วิชา เสื้อผ้าสตรี (ตัดเย็บเสื้อผ้าและชุดติดกัน) 200ช.ม.        
วิชา เสื้อผ้าสตรี (ตัดเย็บเสื้อผ้าและกระโปรง) 200ช.ม.        
วิชา เสื้อผ้าบุรุษ 200ช.ม.        
วิชาซอยผมสตรี 200ช.ม.        
วิชาช่างเครื่องเรือนไม้ 100ช.ม.        
วิชาแต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ 200ช.ม.        
วิชาตัดผมสุภาพบุรุษ ห้อง1 200ช.ม.        
วิชาตัดผมสุภาพบุรุษ ห้อง2 200ช.ม.        
วิชางานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม 200ช.ม.        
วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ( ประกอบเครื่อง ลงwindows ลงโปรแกรม ฯลฯ) 200ช.ม.        
วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (การใช้งานอินเตอร์เน็ต word excel powerpoint ฯลฯ) 200ช.ม.        
วิชาการออกแบบเว็บไซต์ (Photoshop , dreamweaver ฯลฯ) 200ช.ม.        
วิชาช่างซ่อมจักรยานยนต์ 200ช.ม.        
วิชา ช่างไฟฟ้า 200ช.ม.        
วิชาช่างเครื่องเสียง 200ช.ม.        
วิชาอาหารไทย 200ช.ม.        
วิชาขนมอบ (เบเกอรี่) 200ช.ม.        
วิชาผลิตภัณฑ์จากผ้า 200ช.ม.        
 
กลับหน้าแรก