หน้าแรก หลักสูตร ระเบียบการสมัคร บุคลากร ติดต่อเรา กิจกรรม สมัครเรียน

สอบถามเพิ่มเติม 02-240-0009

ค่าสมัครเรียน 105 บาท (ยกเว้นวิชาคอมพิวเตอร์ 305 บาท)

เข้ามาสมัครเรียน ได้ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)

หลักสูตรที่เปิดสอน เรียนจันทร์ - ศุกร์ ระยะเวลา
ฝึกอบรม
รอบที่เปิดสอน หมายเหตุ
รอบเช้า
9.00น. - 12.00น.
รอบบ่าย
13.00น. - 16.00น.
รอบค่ำ
17.00น. - 20.00น.

วิชา งานประดิษฐตามสมัยนิยม รายละเอียดหลักสูตร

200 ชม. เปิด --- เปิด  
วิชา การจัดดอกไม้เพื่องานอาชีพ รายละเอียดหลักสูตร 200 ชม. --- เปิด ---  
วิชา ผลิตภัณฑ์จากผ้า รายละเอียดหลักสูตร 200 ชม. --- เปิด เปิด  
วิชา เครื่องปรับอากาศ รายละเอียดหลักสูตร 200 ชม. เปิด เปิด เปิด  
วิชา เสื้อผ้าบุรุษ 1 รายละเอียดหลักสูตร 200 ชม. เปิด --- ---  
วิชา กางเกงสำเร็จรูประบบอุตสาหกรรม รายละเอียดหลักสูตร 200 ชม. --- เปิด ---  
วิชา เสื้อสำเร็จรูประบบอุตสาหกรรม รายละเอียดหลักสูตร 200 ชม. --- --- เปิด  
วิชา แต่งผมสตรี รายละเอียดหลักสูตร 200 ชม. เปิด --- เปิด  
วิชา แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ รายละเอียดหลักสูตร 200 ชม. --- เปิด ---  
วิชา ซอยผมสตรี รายละเอียดหลักสูตร 200 ชม. เปิด --- เปิด  
วิชา ตัดผมสุภาพบุรุษ ห้อง 1 รายละเอียดหลักสูตร 200 ชม. เปิด --- เปิด  
วิชา ซอยผมสุภาพบุรุษ ห้อง1 รายละเอียดหลักสูตร 200 ชม. --- เปิด ---  
วิชา ตัดผมสุภาพบุรุษ ห้อง 2 รายละเอียดหลักสูตร 200 ชม. เปิด --- ---  
วิชา ซอยผมสุภาพบุรุษ ห้อง 2 รายละเอียดหลักสูตร 200 ชม. --- เปิด ---  
วิชา ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
( ประกอบเครื่อง , ลงwindows , ลงโปรแกรม )
200 ชม. --- --- ---  
วิชา การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
( Microsoft Word , Excel , Powerpoint )
200 ชม. --- --- เปิด  
วิชา การใช้งาน Mobile Application Course
เนื้อหา สอนการใช้งาน SmartPhone สำหรับผู้สูงอายุ
( ผู้สมัครต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป )
90 ชม. --- เปิด ---  
วิชา ช่างไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
รายละเอียดหลักสูตร
200 ชม. เปิด --- เปิด  
วิชา ช่างซ่อมโทรทัศน์ LED รายละเอียดหลักสูตร 200 ชม. --- เปิด เปิด  
วิชา ช่างเครื่องขยายเสียง รายละเอียดหลักสูตร 200 ชม. เปิด --- ---  
วิชา ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน
รายละเอียดหลักสูตร
200 ชม. --- เปิด ---  
วิชา ช่างเครื่องเรือนไม้ รายละเอียดหลักสูตร 100 ชม. --- เปิด  
วิชา อาหารไทย รายละเอียดหลักสูตร 200 ชม. เปิด --- ---  
วิชา ขนมอบ (เบเกอรี่) รายละเอียดหลักสูตร 200 ชม. --- เปิด เปิด  
วิชา นวดแผนไทย รายละเอียดหลักสูตร 150 ชม. เปิด เปิด  
วิชา นวดฝ่าเท้า รายละเอียดหลักสูตร 60 ชม. เปิด ---  
 
หลักสูตรที่เปิดสอนวันอาทิตย์
หลักสูตร 48 ชม.
เวลาเรียน 9.00 - 16.00น.
เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565
หมายเหตุ
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่ออาชีพ
( Microsoft Word , Excel , Powerpoint )
สมัครเรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ฯ
หลักสูตร แต่งเล็บ สมัครเรียนหลักสูตรแต่งเล็บ
หลักสูตร การซอยผม สมัครเรียนหลักสูตรการซอยผม
หลักสูตร เบเกอรี่เบื้องต้น สมัครเรียนหลักสูตรเบเกอรี่เบื้องต้น
หลักสูตร งานประดิษฐ์ของที่ระลึก สมัครเรียนหลักสูตรงานประดิษฐ์ฯ
หลักสูตร ซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า สมัครเรียนหลักสูตรซ่อมแซมเสื้อผ้า
หลักสูตร งานประดิษฐ์จากผ้า สมัครเรียนหลักสูตรงานประดิษฐ์จากผ้า
หลักสูตร งานบริการเครื่องปรับอากาศในที่พักอาศัย สมัครเรียนหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศฯ
กลับหน้าแรก