หน้าแรก หลักสูตร ระเบียบการสมัคร บุคลากร ติดต่อเรา กิจกรรม สมัครเรียน

มีเรียนเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์
สอบถามเพิ่มเติม 02-240-0009

ค่าสมัครเรียน 105 บาท (ยกเว้นวิชาคอมพิวเตอร์ 305 บาท)

เข้ามาสมัครเรียน ได้ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)

หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลา
ฝึกอบรม
รอบที่เปิดสอน หมายเหตุ
รอบเช้า
9.00น. - 12.00น.
รอบบ่าย
13.00น. - 16.00น.
รอบค่ำ
17.00น. - 20.00น.

วิชา งานประดิษฐตามสมัยนิยม

200 ชม. เปิด --- ---  
วิชา การจัดดอกไม้เพื่องานอาชีพ 200 ชม. --- เปิด ---  
วิชา เสื้อผ้าสตรี 2 200 ชม. เปิด --- ---  
วิชา ผลิตภัณฑ์จากผ้า1 200 ชม. --- เปิด ---  
วิชา ผลิตภัณฑ์จากผ้า2 200 ชม. --- --- ---  
วิชา เสื้อผ้าบุรุษ 1 200 ชม. เปิด --- ---  
วิชา อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ 200 ชม. --- เปิด ---  
วิชา เสื้อสำเร็จรูประบบอุตสาหกรรม 200 ชม. --- --- ---  
วิชา แต่งผมสตรี 200 ชม. เปิด --- ---  
วิชา แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ 200 ชม. --- เปิด ---  
วิชา ซอยผมสตรี 200 ชม. เปิด เปิด ---  
วิชา ตัดผมสุภาพบุรุษ ห้อง 1 และห้อง2 200 ชม. เปิด --- ---  
วิชา ซอยผมสุภาพบุรุษ ห้อง1 และห้อง2 200 ชม. --- เปิด ---  
วิชา ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
( ประกอบเครื่อง , ลงwindows , ลงโปรแกรม )
200 ชม. --- เปิด ---  
วิชา การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 200 ชม. --- --- ---  
วิชา การขายของออนไลน์ (E-commerce)
(Photoshop , Inwshop, facebook)
200 ชม. --- --- ---  
วิชา ช่างไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร 200 ชม. เปิด เปิด ---  
วิชา ช่างซ่อมโทรทัศน์ LED 200 ชม. --- เปิด ---  
วิชา ช่างเครื่องขยายเสียง 200 ชม. เปิด --- ---  
วิชา ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน 200 ชม. --- --- ---  
วิชา ช่างเครื่องเรือนไม้ 100 ชม. เปิด ---  
วิชา อาหารไทย 200 ชม. เปิด --- ---  
วิชา ขนมอบ (เบเกอรี่) 200 ชม. --- เปิด ---  
วิชา นวดแผนไทย 150 ชม. เปิด ---  
วิชา นวดฝ่าเท้า 60 ชม. --- --- ---  
กลับหน้าแรก