หน้าแรก หลักสูตร ระเบียบการสมัคร บุคลากร ติดต่อเรา กิจกรรม สมัครเรียน

วิชา เสื้อผ้าบุรุษ 1


รายละเอียดหลักสูตร

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อบุรุษ

2.การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อฮาวาย

3.การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อเชิ้ตแขนยาว

4.การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อโปโล

5.การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อซาฟารี

6.การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสมัยนิยม

7.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดเย็บกางเกง

8.การสร้างแบบและตัดเย็บกางเกงขาสั้นและขายาวแบบไม่มีจีบ

9.การสร้างแบบและตัดเย็บกางเกงขาสั้นและขายาวแบบมีจีบ

10.การสร้างแบบและตัดเย็บกางเกงสมัยนิยมกลับหน้าหลักสูตร