วิธีไดร์ผมลอนวอนลุ่ม โดยครูนิตยา พิมละมาตร์

วิธีไดร์ผมด้วยแปรงหนีบ โดยครูนิตยา พิมละมาตร์

การซอยผมทรงสวอนพร้อมไดร์ โดยครูจิราพร สีหมาน

วิธีการเกล้าผมทรงสมัยนิยม โดยครูจิราพร สีหมาน

เรื่องขั้นตอนการเตรียมหน้าเล็บและทาเล็บเจล โดยครูนิตยา พิมละมาตร์

เรื่องขั้นตอนการตัดหนังเล็บมือ โดยคุณครู นิตยาพิมละมาตร์

วันนี้สอนออนไลน์เรื่องการซอยผมทรงทวิกี้ สอนโดยครูจิราพร สีหมาน

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright By Khlongtoei © 2010 All Rights Reserved.