หน้าแรก หลักสูตร ระเบียบการสมัคร บุคลากร ติดต่อเรา กิจกรรม สมัครเรียน

วิชา อาหารไทย


รายละเอียดหลักสูตร

⬤  ความรู้ หลักการ กระบวนการ เทคนิคต่างๆในการทำอาหารไทยและขนมไทย

⬤  การเลือก วัตถุดิบ อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องเทศ สมุนไพร

⬤  ปฏิบัติอาหารคาวประเภทต่างๆ พริกแกง แกงไม่ใส่กะทิ แกงกะทิ ยำพล่า น้ำพริกเครื่องจิ้ม อาหารจานเดียว อาหารว่าง

⬤  ปฏิบัติอาหารหวาน ขนมไทย ประเภทต่างๆ

⬤  การคำนวณต้นทุน การกำหนดราคาขายกลับหน้าหลักสูตร