หน้าแรก หลักสูตร ระเบียบการสมัคร บุคลากร ติดต่อเรา กิจกรรม สมัครเรียน

วิชา นวดแผนไทย


รายละเอียดหลักสูตร
  1. ทฤษฎีการนวดไทย

  2. หลักการนวดไทย

  3. การนวดไทยแบบเชลยศักดิ์

  4. การประยุกต์ใช้การนวดไทย

  5. การลงน้ำหนักในการนวดไทย

  6. แนวเส้นประธานสิบกับการนวดไทย

  7. ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด

  8. ประโยชน์การนวดไทย

  9. การนวดแก้อาการเบื้องต้น เช่น อาการออฟฟิศซินโดรม,ปวดขาและอื่นๆ

 
กลับหน้าหลักสูตร