หน้าแรก หลักสูตร ระเบียบการสมัคร บุคลากร ติดต่อเรา กิจกรรม สมัครเรียน

วิชา นวดฝ่าเท้า


รายละเอียดหลักสูตร
  1. กายวิภาคสำหรับการนวดฝ่าเท้า

  2. ประโยชน์การนวดฝ่าเท้า

  3. ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดฝ่าเท้า

  4. การเตรียมอุปกรณ์การนวดฝ่าเท้า

  5. การนวดฝ่าเท้า

  6. การใช้ไม้ในการกดจุด

  7. การนวดโดยไม่ใช้ไม้

  8. ประวัติการนวดฝ่าเท้า

  9. การนวดเท้าประยุกต์

  10. การใช้สมุนไพรในการนวดฝ่าเท้ากลับหน้าหลักสูตร