หน้าแรก หลักสูตร ระเบียบการสมัคร บุคลากร ติดต่อเรา กิจกรรม สมัครเรียน

วิชา ช่างเครื่องขยายเสียง


รายละเอียดหลักสูตร

การใช้งานเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

วัดทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ประกอบเครื่องขยายเสียง

ติดตั้งระบบเครื่องขยายเสียง

ต่อสายสัญญาณในระบบเสียง
กลับหน้าหลักสูตร