หน้าแรก หลักสูตร ระเบียบการสมัคร บุคลากร ติดต่อเรา กิจกรรม สมัครเรียน

วิชา ช่างซ่อมโทรทัศน์


รายละเอียดหลักสูตร
  1. งานตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์จอภาพแบบ crt
  2. การตรวจเช็คภาคจ่ายไฟระบบ pfc
  3. หลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์
  4. ระบบเมนบอร์ด
  5. การเปลี่ยนแอลอีดีแบล็คไลท์กลับหน้าหลักสูตร