หน้าแรก หลักสูตร ระเบียบการสมัคร บุคลากร ติดต่อเรา กิจกรรม สมัครเรียน

วิชา การจัดดอกไม้เพื่องานอาชีพ


รายละเอียดหลักสูตร

1.งานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชางานจัดดอกไม้

2.งานจัดดอกไม้ รูปร่าง ต่างๆ

3.งานจัดดอกไม้สด

4.งานจัดดอกไม้ประดิษฐ์

5.งานทำโบว์

กลับหน้าหลักสูตร