หน้าแรก หลักสูตร ระเบียบการสมัคร บุคลากร ติดต่อเรา กิจกรรม สมัครเรียน

วิชา งานประดิษฐตามสมัยนิยม


รายละเอียดหลักสูตร

1.งานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้ 

2.งานประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุอื่นๆ

3.งานร้อยมาลัยผ้า แบบต่างๆ

4.งานดอกไม้เครื่องแขวน แบบต่างๆกลับหน้าหลักสูตร