สอนการใช้เครื่องมือ Pen tool โปรแกรม Photoshop
โดย อาจารย์ ธงชัย สนธิเณร

วิธีการเปลี่ยนลูกยางดึงกระดาษปริ๊นเตอร์ Epson โดย อ.กันต์กวี แสนทวี

วิธีการเปลี่ยนผ้าซับหมึกปริ๊นเตอร์ โดย อ.กันต์กวี แสนทวี

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright By Khlongtoei © 2010 All Rights Reserved.