หน้าแรก หลักสูตร ระเบียบการสมัคร บุคลากร ติดต่อเรา กิจกรรม สมัครเรียน

วิชา ขนมอบ (เบเกอรี่)


รายละเอียดหลักสูตร

⬤  ความรู้ หลักการ กระบวนการ เทคนิคต่างๆในการทำคุกกี้และเค้ก ขนมปัง พายและโดนัท

⬤  การเลือกใช้อุปกรณ์ วัตถุดิบในการทำขนมอบ

⬤  ปฏิบัติคุกกี้และเค้ก ขนมปัง พายและโดนัท ชนิดต่างๆ

⬤  การเก็บรักษา การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์

⬤  การคำนวณต้นทุน การกำหนดราคาขาย
กลับหน้าหลักสูตร