หน้าแรก หลักสูตร ระเบียบการสมัคร บุคลากร ติดต่อเรา กิจกรรม สมัครเรียน

วิชา กางเกงสำเร็จรูประบบอุตสาหกรรม


รายละเอียดหลักสูตร

1.พื้นฐานการตัดเย็บระบบอุตสาหกรรม

2.การฝึกการเย็บพื้นฐานโดยใช้จักรอุตสาหกรรม

3.การฝึกเย็บผ้าโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆช่วยประกอบการเย็บ

4.ขั้นตอนการผลิตกางเกงสำเร็จรูป

5.การทำแบบตัดและการวางแบบตัดกางเกง

6.การตัดเย็บกางเกงขาสั้นและขายาวแบบมีจีบ

7.การตัดเย็บกางเกงขาสั้นและขายาวแบบไม่มีจีบ

กลับหน้าหลักสูตร