วิชาอาหารไทย

วิชาอาหารไทย วิชาตัดผม
วิชาเสริมสวย วิชาช่างไม้ วิชาเสริมสวย
วิชาเครื่องปรับอากาศ วิชาช่างไฟฟ้า วิชางานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม
จัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนาน    
   

 

 

 

 

 

Copyright By Khlongtoei © 2010 All Rights Reserved.